Tuinjournaal – september 2018

Tuinjournaal – september 2018

Het Gilde van Tuinbazen telt ruim honderd leden, allen werkzaam op historische locaties met monumentaal groen. Het kunnen landgoederen of buitenplaatsen zijn, tuinen van kastelen of kloosters, maar ook stadparken,…

Read more


EDEN nr. 61 VillaLante

EDEN nr. 61 VillaLante

Villa Lante dankt zijn naam aan de Italiaanse familie die bijna drie eeuwen eigenaar en bewoner was (1656 – 1953). La Villa Lante doit son nom à la famille italienne…

Read more


Tuinjournaal nr. 1 – 2018

Tuinjournaal nr. 1 – 2018

De biografie van Mien Ruys (1904-1999), invloedrijk en gewaardeerd tuinarchitect in de 20e eeuw, schetst een boeiend beeld van haar leven en werk in een bewogen tijdsgewricht.   Tuinhistorisch onderzoek…

Read more