onzeeigenTUIN – herfst 2018

onzeeigenTUIN – herfst 2018

Tegel er uit, plant er in! Dat is de essentie van een landelijk initiatief: mensen aanspreken op het vergroenen van hun leefomgeving door te beginnen bij de eigen woning. Hoe…

Read more

Tuinjournaal – september 2018

Tuinjournaal – september 2018

Het Gilde van Tuinbazen telt ruim honderd leden, allen werkzaam op historische locaties met monumentaal groen. Het kunnen landgoederen of buitenplaatsen zijn, tuinen van kastelen of kloosters, maar ook stadparken,…

Read more