Tuinjournaal nr. 1 – 2018

De biografie van Mien Ruys (1904-1999), invloedrijk en gewaardeerd tuinarchitect in de 20e eeuw, schetst een boeiend beeld van haar leven en werk in een bewogen tijdsgewricht.

 

Tuinhistorisch onderzoek en planvorming vormen de hoofdmoot van haar werk, maar ze is ook praktisch geschoold. Karin Bevaart (1967), zelfstandig erfgoedspecialist, heeft groene cultuurhistorie als passie.