Verschenen! Huis te Lande – vrouwen in de tuinbouw

Huis te Lande,
vrouwen in de tuinbouw


ISBN 978-90-78689-32-4 |
formaat 21 x 26 cm staand |
hardcover | 252 pagina’s
full color | rijk geïllustreerd |

oplage 500
€ 20,- | € 25,- incl. verzending binnen Nederland


In 1907 schreef Jacoba Hingst geschiedenis met de oprichting van Huis te Lande, een tuinbouwschool in Rijswijk die ze financierde uit eigen middelen en jarenlang leidde. Hier krijgt ze terecht aandacht voor in de uitgave 1001 Vrouwen van historica Els Kloek. Huis te Lande groeide uit tot een gedegen en gewaardeerde beroepsopleiding, wat bijdroeg aan een betere toegankelijkheid van vrouwen tot beroepen in de tuinbouw. De historische beschrijving van Frans Holtkamp geeft een boeiend tijdsbeeld, ik maakte diverse interviews met oud-leerlingen. Er komt een unieke sfeer uit naar voren, met vele vriendschappen voor het leven. Tijden veranderen. Vanaf 1985 zijn ook jongens welkom en is de naam tegenwoordig Wellant mbo Rijswijk.  

Info: historischeverenigingrijswijk.nl/stichting-rijswijkse-historische-projecten.php
Toezending: € 25,- op NL14 INGB 0001 3172 77 t.n.v. F.C.M. Holtkamp, onder vermelding van adresgegevens (brievenbuspost)
Presentatie: youtube.com/watch?v=IYG47v0lY7g